Micasavärd

Micasavärdar finns i Micasas trygghetsboenden och i ett par av seniorboendena.

I ett trygghetsboende finns en Micasavärd ett antal timmar varje vecka. Värden har till uppgift att främja trivseln och i samråd med de boende ordna gemensamma aktiviteter. Aktiviteterna tar form utifrån hyresgästernas vilja och ambition. Micasavärden fungerar inte som vårdpersonal eller vaktmästare.

Dela på: