Nyckelbricka

Vid utlämningen av nycklar får du som flyttar in i en seniorlägenhet fem nyckelbrickor (aptus). Du som flyttar in i en hyres- eller studentlägenhet får tre brickor. Med nyckelbrickan öppnar du till exempel entrédörrarna, dörren till källsorteringsrummet och tvättstugan.

Ha alltid med dig en nyckelbricka!

Så fungerar nyckelbrickan

1 På väggen intill dörren finns en platta som kan läsa av nyckelbrickan.

2 Håll brickan framför mitten av plattan.

3 Dörren låses upp.

Nyckelbrickan bokar även tvättstugan

Med nyckelbrickan bokar du även tvättstugan. Hur det går till ser du på anvisningen vid bokningstavlan utanför tvättstugan. Under ditt bokade tvättpass är det bara du, och eventuellt andra som bokat tvättid, som kan komma in i tvättstugan.

Förlorad nyckelbricka

Skulle en nyckelbricka komma bort måste den anmälas förlorad till Micasas kundtjänst, då spärras brickan. Ny bricka kan hämtas ut till en kostnad på 300 kr.

Extra nyckelbricka

Behöver du fler nyckelbrickor kontakta Micasas kundtjänst. En extra bricka kostar 300 kr.

Elektroniska låssystem och personlig integritet

Micasa Fastigheter är enligt Personuppgiftslagen ansvarigt för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Micasa är skyldiga att upplysa dig om vilka uppgifter som lagras, hur länge samt vilka som har tillgång till informationen.

Låssystemet med nyckelbrickor är elektroniskt. I systemet lagras ­information om vilken nyckelbricka som använts för att öppna en viss dörr vid en viss tidpunkt. I systemet lagras också uppgifter om tvättbokningar. Uppgifter om dörröppningar lagras i två veckor och bokningsloggar i fyra veckor.

Uppgifterna som lagras används för att Micasa Fastigheter på ett ­effektivt sätt ska kunna utföra tekniskt underhåll och felsökning. ­Endast behörig personal har tillgång till uppgifterna.

I samband med en polisutredning kan uppgifter från det elektroniska låssystemet också lämnas ut. Som ­hyresgäst har du rätt att en gång per år få information om vilka uppgifter som finns lagrade om dig i det elektroniska lås­systemet. För att få uppgifterna måste du lämna in en skriftlig begäran till Micasa.

Dela på: