Samverkansavtal mellan Stockholms stad och Micasa

Om något går sönder eller börjar fungera dåligt i fastigheten, gäller det att veta vem som ansvarar för vad.

Ansvaret regleras i Samverkansavtalet mellan stadsdelsförvaltningarna och Micasa Fastigheter. Vem som står för kostnaden följer ansvarsfördelningen. Om du själv inte kan avhjälpa ett fel som är ditt ansvar kan du ringa Micasas felanmälan, så åtgärdar Micasa felet och fakturerar kostnaden. Du kan ladda ned broschyren som beskriver ansvarsfördelningen i pdf-form här bredvid.

Dela på: