Besöksförbudet i våra fastigheter upphör – så arbetar vi från 1 oktober

Den 1 oktober 2020 upphör besöksförbudet i våra fastigheter. Därför är det av stor vikt för oss på Micasa Fastigheter att skapa goda förutsättningar för att fortsatt minimera spridning av covid-19 i våra hus.

Samtidigt som vi har en viktig verksamhet som måste fungera, gör vi vad vi kan för att inte utsätta hyresgäster, samarbetspartners eller medarbetare för smitta.

Hantering av felanmälningar och beställningar

Från och med den 1 oktober återgår Micasa Fastigheter till att utföra felavhjälpande arbeten och beställningsärenden i verksamheter. Beställningsärenden (som inte är felanmälningar) måste godkännas av verksamhetschef  i vård- och omsorgsfastigheter eller servicehus, tillsvidare. Inför arbete/besök kontaktar vår utförare verksamhetschefen på plats för att rådgöra hur arbetet planeras in på bästa sätt och säkerställer att rätt skyddsutrustning används.

Viktigt att känna till: Om du har gjort en felanmälan till oss under perioden 19 mars till 1 oktober, och ännu inte fått felet åtgärdat på grund av att det inte bedömts som akut, måste du göra en ny anmälan.

Från och med den 1 oktober räknar vi med att hantera ett ökat antal felanmälningar. Vi hoppas därför på din förståelse för att det kan ta längre tid än vanligt att få ett fel åtgärdat.

Blankett för godkännande av beställning

Vid en beställning av arbete ska verksamhetschefen skriftligen fylla i en blankett som intygar att beställningen är av sådan vikt för verksamheten att den ska utföras. Blanketten, som du hittar till höger här på sidan, lämnar du sedan till Micasa Fastigheters förvaltare, teknisk förvaltare, kundtjänst eller kontakt på inre underhåll.

Projekt på gång

Vi förbereder och ser över möjligheterna att starta upp arbeten/projekt i husen som lagts på is med anledning av covid-19. Pågående projekt färdigställs i samråd med respektive verksamhet.

Vi har ett gemensamt ansvar: stanna hemma om du är sjuk, tvätta händer och håll avstånd

Det är viktigt att vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det gäller såväl fastighetsägare som boende, verksamma och entreprenörer som utför arbeten i husen. Vid symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, avstår vi från sociala kontakter. Vi stannar hemma vid flera av följande symtom: snuvig/snorig, nysningar, hosta, halsont, feber och väntar minst två dygn efter att vi blivit friska innan vi går tillbaka till jobbet eller vistas i gemensamma utrymmen i fastigheten. Vi håller god handhygien och tvättar händerna med tvål och vatten ofta och noga i minst 30 sekunder. Vi spritar händer inför och efter besök i lägenheter och vi fortsätter att hålla avstånd enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ovan gäller till dess att nya beslut fattas från myndigheternas och stadens rekommendationer. På denna sida uppdaterar vi informationen allteftersom.

Vid frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på tel. 08-508 360 01, eller via e-post: felanmalan@micasa.se

Dela på: