Bostäder

Micasa Fastigheter äger och förvaltar 118 fastigheter i Stockholms stad.

Hyresbostäder

I ett 20-tal av dessa fastigheter har Micasa egna senior- och studentbostäder, för vilka bolaget är hyresvärd. Alla Micasas hyreslägenheter förmedlas av Bostadsförmedlingen i Stockholm.

Boenden för vård eller annan omsorg

Den största delen av fastighetsbeståndet hyr Micasa ut till stadsdelsförvaltningar och andra bolag för vårdboenden, gruppboenden och andra boenden för personer med särskilda behov. För dessa lokaler är Micasa ägare och förvaltare, medan andra parter driver respektive verksamhet. För att bo i ett vårdboende krävs en biståndsbedömning som utförs av respektive stadsdelsförvaltning.

Dela på: