Historik om Alven 7

Enskede är en gammal kulturbygd. Under flera århundraden var det en lantgård med stora ägor.

Kring sekelskiftet 1800 – 1900 började Stockholms stad att göra omfattande förvärv för att säkra mark för framtida bostadsbyggande åt en snabbt växande befolkning, som trängdes i innerstadens hyreskaserner. År 1904 köptes Enskede Gård.


Några år efter inköpet upprättades en stadsplan av arkitekten Per Olof Hallman, som senare blev stadsplanedirektör i Stockholm, varefter utbyggnaden med i huvudsak egnahem kom igång. Gungan var en krog vid Dalarövägen. 1808 delades fastigheten i Stora och Lilla Gungan, ett skatte- respektive frälsetorp. Lilla Gungan, som låg vid Sandsborg, revs sedermera medan Stora Gungan finns bevarad på Skansen.


Den putsade trävillan i kvarteret Alven 7 uppfördes 1920, samma år som Skogskyrkogården togs i bruk och Skogskapellet invigdes, av en byggmästare N V Carlsson. Det var ursprungligen ett parbostadshus med flera tidstypiska drag som glasverandan och de småspröjsade fönstren liksom det brutna takfallet. År 2004 förvärvades fastigheten av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Dela på: