Blackebergs gård 2

Mälarbackens vård- och omsorgsboende

blackeberg1.jpg blackeberg2.jpg blackeberg3.jpg blackeberg4.jpg blackeberg5.jpg blackeberg6.jpg blackeberg7.jpg blackeberg8.jpg

Den ursprungliga byggnaden är från 1960. Fastigheten är sedan om- och tillbyggd i flera omgångar under 1970- och 1980-talet. En total ombyggnad avslutades 2005.

Här finns 282 lägenheter uppdelade i elva enheter på nio plan. Fastigheten är vackert belägen med utsikt över Mälaren eller orörda skogspartier. De allmänna ytorna består av bibliotek, samlingssal och en cafeteria med viss matförsäljning. I bottenvåningen bedrivs dagverksamhet samt viss övrig relaterad verksamhet.

Garage/parkering: Garageplats finns för uthyrning.

Läs om fastighetens historik

Summering

Typ av lokal Vård och omsorgsboende,Övriga
Adress Blackebergsbacken 35, 168 50 Bromma
Stadsdel Bromma
Område Bromma
Area BRA 32 171 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns minst en allmän toalett i lokalen med måtten 2,2 x 2,2 m och med fritt utrymme på bägge sidor av toaletten med minst 0,9 m.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och parkeringsplats.
 • Parkeringsplats finns högst 25 m från entré.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.
Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på:

Hitta hit

I närheten

Kontakt

Micasa Fastigheter

08 - 508 361 40 info@micasa.se