Historik om Bottenstocken 13

Gröndal friköptes från 1500-talsgården Hägersten 1779. Vid mitten av 1800-talet började traktens torp förvandlas till sommarvillor för att mot slutet av seklet efterträdas av industrier och spekulationsbyggen.

Gröndal blev en vildvuxen kåkstad med usla sanitära förhållanden. År 1913 inkorporerades hela Brännkyrka socken med Stockholms stad.

Gröndal blev stadsdelens officiella namn först 1934, efter att tidigare ha hetat Ekensberg. På 1940-talet inleddes sanerings- och förnyelsearbeten. En ny stadsplan antogs 1946 som medförde omfattande rivningar och året efter lät det allmännyttiga bostadsbolaget AB Stockholmshem uppföra ett större bostadsområde. AB Stockholmshem bebyggde kvarteret Bottenstocken, 1947 trevåningshusen och 1957 detta niovåningshus med pensionärsbostäder. Den fältindelade fasaden förebådar det tidiga sextiotalets arkitektur.

Kvarteret Bottenstocken ritades av arkitekten David Helldén. Det karaktäriseras av tidens lågmälda folkhemsarkitektur och hantverksmässiga byggande. Helldén svarade under sin femtioåriga verksamhet för flera liknande bostadsområden men blev även modernismens främste förespråkare med höghus vid Hötorget och universitetet i Frescati. Punkthuset ritades av Nils Sterner (1905-90), som var chefsarkitekt vid Stockholms Fastighetskontor. Han ansvarade för många fina bostadsområden och restaureringar av kulturbyggnader, för vilket han belönades med Stiftelsen S:t Eriks guldmedalj. I början av 1980-talet kompletterades kvarteret med en barnstuga i ett plan. Kvarteret övertogs av Micasa Fastigheter i Stockholm AB 1999.

Dela på: