Historik om Byholmen 2

Vårberg och Skärholmen var fram till början av 1960-talet ett agrart landskap med levande jordbruk i en kuperad topografi. 

Det fanns en del äldre torp och längs Mälarens stränder hade det under 1800-talet börjat växa upp sommarnöjen för välbeställda Stockholmsfamiljer. På 1940-talet byggdes sportstugor men i övrigt var det glest befolkat.

Stora delar av Vårby gårds ägor förvärvades av Stockholms stad 1931 men det dröjde många år innan de exploaterades. I samband med att planeringen påbörjades 1962 inkorporerades området med Stockholm från Huddinge kommun. Vårberg byggdes ut åren 1964-69. Stadsdelens grundstruktur följer mönstret för efterkrigstidens förortssamhällen men uppvisar större variationer än Sätra och Skärholmen.

Kvarteret Byholmen utgörs av fyra samankopplade byggnadskroppar. Det ritades av Fastighetskontorets arkitektavdelning och byggdes 1974. Ursprungligen rymde kvarteret enbart pensionärsbostäder. Sedan har det successivt byggts om, moderniserats och anpassats till en blandning av olika former av boende och andra verksamheter. År 2001 övertogs Byholmen av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Dela på: