Fästmanssoffan 1

Fästmanssoffans seniorbostäder

fastmanssoffan-fasad.jpg Fästmanssoffan-%20exteriör2.jpg Fästmanssoffan-draperi.jpg FÄstmanssoffan-glasgång.jpg Fästmanssoffan-samlingslokal.jpg

Fästmanssoffan är en fastighet som ligger ca 12 km väster om Stockholm. Huset är byggt 1960, ombyggt 1992 och sedan återigen ombyggt 2011, denna gång till trygghetsboende. I oktober 2017 omvandlades fastigheten till seniorbostäder. 

Läs mer om Fästmanssoffans seniorbostäder

Läs om fastighetens historik

 

 

Summering

Typ av lokal Seniorboende
Adress Starbovägen 63, 162 72 Vällingby
Stadsdel Hässelby Vällingby
Område Nälsta
Area BRA 3 796 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns minst en allmän toalett i lokalen med måtten 2,2 x 2,2 m och med fritt utrymme på bägge sidor av toaletten med minst 0,9 m.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Parkeringsplats finns högst 25 m från entré.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.
 • Nödvändiga informationsskyltar är logiskt placerade, t.ex. rumsskyltar på vägg vid dörrars handtagssida.
 • Skyltar är placerade på rätt höjd för personer i rullstol och personer med nedsatt syn, ca 140-160 cm över golv.
 • Skyltar är väl belysta och fria från reflexer.
 • Skyltar har kompletterande symboler.
 • Skyltar har kompletterande text i relief eller som punktskrift, i de fall detta behövs.
Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på:

Hitta hit

Parkering

3 egna p-platser, Trolle-Bondes gata (19 p), Nälstabadet (64 p)

I närheten

Kontakt

Micasa Fastigheter

08 - 508 361 40 info@micasa.se