Filen 4

Hornstulls servicehus

filen1.jpg filen2.jpg filen3.jpg filen4.jpg filen5.jpg filen6.jpg filen7.jpg filen8.jpg

I fastigheten som byggdes 1984 finns ett antal vanliga hyreslägenheter som förmedlas via Bostadsförmedlingen i Stockholm. Här finns också 88 servicehuslägenheter samt ett vård- och omsorgsboende med 90 platser som drivs av Bräcke Diakoni och Attendo.

Tellus fritidscenter har dagverksamhet i fastigheten. Här finns också restaurang, hårvård och fotvård. Helsa vårdcentral liksom Mansjouren finns i fastigheten.

Summering

Typ av lokal Seniorboende,Servicehus,Vård och omsorgsboende
Adress Hornsgatan 127, 117 28 Stockholm
Stadsdel Södermalm
Område Hornstull
Area BRA 30 455 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns minst en allmän toalett i lokalen med måtten 2,2 x 2,2 m och med fritt utrymme på bägge sidor av toaletten med minst 0,9 m.
 • Det finns bemannad reception, informationsdisk eller motsvarande.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.

Hörsel

 • Det finns fungerande anläggning som underlättar för personer med hörselnedsättning att delta, t.ex. teleslinga.
Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på:

Hitta hit

I närheten

Kontakt

Micasa Fastigheter

08 - 508 361 40 info@micasa.se