Frösätra 1

Sätra vård- och omsorgsboende

Frösatra%20-%20konst.jpg Frösätra%20-%20konst%202.jpg Frösätra%20exteriör%202.jpg Frösätra%20exteriör.jpg Frösätra%20konst%203.jpg

Byggår 1973. Fastigheten rymmer bland annat  vård- och omsorgsboende och gruppbostäder. Parkeringsplatser finns utanför fastigheten.

Läs om fastighetens historik

Summering

Typ av lokal Vård och omsorgsboende
Adress Frösätrabacken 7, 127 37 Skärholmen
Stadsdel Skärholmen
Område Sätra
Area BRA 19 811 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och parkeringsplats.
 • Parkeringsplats finns högst 25 m från entré.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.
Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på:

Hitta hit

Parkering

Parkeringsplatser finns vid fastigheten.

I närheten

Kontakt

Micasa Fastigheter

08 - 508 361 40 info@micasa.se