Gamlebo 8

Tussmötegården, Finskt äldrecentrum, Gamlebo

Gamlebo%20-%20exteriör%203.jpg Gamlebo%20-%20exteriör%204.jpg Gamlebo%20-%20konst,%20Cecilia%20ELde,%20Per%20Bertil%20Sundgren.jpg Gamlebo%20-%20konst.jpg Gamlebo%20exteriör%202.jpg Gamlebo%20-exteriör.jpg

På Ramviksvägen 211-215 ligger fastigheten Gamlebo 8, som består av flera byggnader. Byggnaderna uppfördes 1957 och byggdes om under mitten av 2000 talet. Inom fastigheten finns behandlingshem samt vård- och omsorgsboende. I fastighetern fínns också Finskt Äldrecenter som bedriver vård- och omsorgsboende för finsktalande. Parkering finns.

Läs om fastighetens historik

Summering

Typ av lokal Vård och omsorgsboende
Adress Ramviksvägen 211, 122 64 Enskede
Stadsdel Enskede-Årsta-Vantör
Område Enskede
Area BRA 13 088 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och parkeringsplats.
 • Parkeringsplats finns högst 25 m från entré.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.
Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på:

Hitta hit

Parkering

Parkeringsplatser finns.

I närheten

Kontakt

Micasa Fastigheter

08 - 508 361 40 info@micasa.se