Historik om Hallandsås 1

Hallandsås 1, eller Norrgården, är ursprungligen mest bekant som Johannelund.

Det var den förmögne lärftkramhandlaren Abraham Keyser som lät bygga gården på 1790-talet, på mark som han köpte från Ulvsunda slott. Keyser var gift två gånger och båda hustrurna hette Johanna. En senare ägare var statsrådet Axel Adlercreutz. Han var ordförande i Evangeliska fosterlandsstiftelsen till vilken han överlät gården 1863 för inrättande av missionärsutbildning, därav gatunamnet.

Stadsdelen har fått namn efter krögaren Bengt Trana, som på 1700-talet drev ett värdshus som sedermera blev Tranebergs gård. Den kuperade terrängen förblev länge obebyggd förutom de två gårdarna Traneberg och Johannelund.

Båda anses ha stort historiskt värde. Ursprungligen var Johannelund en tvåvåningsbyggnad med tjärad fasad. På 1840-talet kläddes huset i panel och målades ljusrött. Under senare delen av 1800-talet gjordes förändringar varvid glasverandorna tillkom. 1918 såldes egendomen till Stockholms stad och

1978 renoverades gården och målades gul. År 2005 övertogs ägandet av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Dela på: