Hälsobrunnen 1

Adolf Fredriks- och Johanneshusen

Hälsobrunnen%201%20-%20exteriör%20från%20Sinnenas%20trädgård.jpg Hälsobrunnen%201%20-%20Sinnenas%20trädgård.jpg Hälsobrunnen1%20-exteriör.jpg Hälsobrunnen1-entré%20Sinnenas%20trädgård.jpg Häslobrunnen1-%20Sinnenas%20trädgård.jpg

Adolf Fredrikshuset (nummer 20-22) med huvudentré på 22 och Johanneshuset (nummer 16-18) med huvudentré på 18 är två äldreboenden i Sabbatsbergsbyn. Mitt emellan de två husen ligger Sinnenas trädgård med kulthurhistorisk klassificering.

Summering

Typ av lokal Vård och omsorgsboende
Adress Eastmansvägen 16, 113 61 Stockholm
Stadsdel Norrmalm
Område Sabbatsberg
Area BRA 5 221 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.
Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på:

Hitta hit

Parkering

Stockholm Parkering har platser i P-hus S:t Eriksplan (infart Torsgatan 31) och i garaget Loka Brunn vid Dalagatan (infart Valentin Sabbats gata 6).

I närheten

Kontakt

Micasa Fastigheter

08 - 508 361 40 info@micasa.se