Jungfru Lona 2

Axelsbergs seniorbostäder, Axelsbergs vård- och omsorgsboende

Jungfru%20Lona%20-%20exteriör%203.jpg Jungfru%20Lona%20-%20exteriör.jpg Jungfru%20Lona%20-%20exteriör2.jpg Jungfru%20Lona%20-%20konst.jpg Jungfru%20Lona%20-%20webgulbalkong.jpg Jungfru%20Lona%20-webtunnelbana.jpg

Jungfru Lona 2 är en fastighet i Axelsberg som består av flera byggnader. Fastigheten består av både servicehus, vård- och omsorgsboende, seniorbostäder och gruppboende. I anslutning till servicehuset finns  också verksamhetslokaler och café. Dessutom finns där en vårdcentral och aptotek. Garage med förhyrningsplatser finns. Dessutom finns parkeringsplaster (uthyres av Stockholm Parkering).

Läs mer om Axelsbergs seniorbostäder

Läs om fastighetens historik

Summering

Typ av lokal Seniorboende,Vård och omsorgsboende,Övriga
Adress Kinmanssonsvägen 41, 129 38 Hägersten
Stadsdel Hägersten-Liljeholmen
Område Axelsberg
Area BRA 27 242 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

  • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
  • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
  • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
  • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
  • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

  • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
  • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
  • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.

Hörsel

  • Det finns fungerande anläggning som underlättar för personer med hörselnedsättning att delta, t.ex. teleslinga.
Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på:

Hitta hit

Parkering

26 egna p-platser 
Vårdcentral (6 p)

I närheten

Kontakt

Micasa Fastigheter

08 - 508 361 40 info@micasa.se