Historik om Orhem 1:4

Orhems huvudbyggnad dateras till 1860-talet. 

Med en stor entréveranda, markerad våningsavskiljande list och frontespis, som skjuter upp genom takfoten med tempelgavel och lunettfönster, uppvisar fasaden klassiska herrgårdsdrag. Delvis kan det vara reminiscenser av en 1700-talsbyggnad som brann och byggdes om vid flera tillfällen.

Orhem finns omnämnt som torp redan i ett brev från 1400-talet som rörde en skattetvist. Under 1600- och 1700-talet innehades gården av en rad olika adelsätter, som Bielke, Oxenstierna och postmästaren von Beijer under vars tid den fick sätesrättighet vilket innebar skattebefrielse. Vid gården ligger ett antal mindre, både äldre och yngre byggnader. Till säteriet hörde även Listudden och Ekudden vid Flaten.

Orhems ägor förvärvades av Stockholms stad 1913, samma år som Brännkyrka även administrativt inkorporerades med staden. Under lång tid fungerade gården som barnkoloni och sedan som hem för tuberkulossjuka barn. I början av 1950-talet togs ett stort område i anspråk för kolonistugor. Fastigheten genomgick en större renovering 2003 och övertogs 2004 av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Dela på: