Pilträdet 14

Serafens äldreboende

Pilträdet%2014.jpg Pilträdet%2014_2.jpg Pilträdet%2014_3.jpg Pilträdet%2014_5.jpg Pilträdet%2014_6.jpg

Fastigheten har sex våningar. Den byggdes 1993 och byggdes om 2003 genom att huset lyftes upp och en våning sköts in. Där finns 176 vård- och omsorgslägenheter med toalett och minette (kokplatta och kylskåp). Gemensamt kök och samlingsrum finns till varje avdelning. I fastigheten finns också bibliotek och café.
En konferensanläggning med samlingssal i bottenvåningen drivs av Bolinders konferens.

Summering

Typ av lokal Vård och omsorgsboende,Övriga
Adress Bolinders Plan 1, 112 24 Stockholm
Stadsdel Kungsholmen
Område Kungsholmen
Area BRA 15495 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns minst en allmän toalett i lokalen med måtten 2,2 x 2,2 m och med fritt utrymme på bägge sidor av toaletten med minst 0,9 m.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.

Hörsel

 • Det finns fungerande anläggning som underlättar för personer med hörselnedsättning att delta, t.ex. teleslinga.
Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på:

Hitta hit

I närheten

Kontakt

Micasa Fastigheter

08 - 508 361 40 info@micasa.se