Sörklippan 1

Tranebergs seniorbostäder, Sörklippans vård- och omsorgsboende

Sörklippanute.jpg Sörklippanute2.jpg Sörklippanute3.jpg Sörklippanute4.jpg Sörklippanute5.jpg

Fastigheten, som byggdes 1983, rymmer Tranebergs seniorbostäder och Sörklippans vård- och omsorgsboende.

Summering

Typ av lokal Seniorboende,Vård och omsorgsboende
Adress Tranebergsvägen 45 (seniorbostäder), Tranebergsvägen 47 (vård- och omsorgsboendet), 167 45 Bromma
Stadsdel Bromma
Område Traneberg
Area BRA 13 164 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Entréer kan inte nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och parkeringsplats.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.
Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på:

Hitta hit

Parkering

Gatuparkering i närheten (40 p), Alviks torg (206 p)

I närheten

Kontakt

Micasa Fastigheter

08 - 508 361 40 info@micasa.se