Historik om Stegsholm 3:5

Stegsholm är den största gården på Gålö. På 1250-talet innehades den av korsriddaren Knut Ulfsson, som var en av landets mäktigaste personer men i opposition mot Birger Jarl.

Det fanns bofasta bönder och fiskare på Gålö redan under yngre järnåldern, före 1000-talet. Ön omnämns som Gardö, ön med gårdar, i en seglingsbeskrivning från 1200-talet. Kung Valdemars farled passerade på insidan av ön och var en av Nordens äldsta segelleder. Landhöjningen och utfyllningar ledde till att Gålö på 1850-talet förbands med fastlandet.

Stegsholm är den största gården på Gålö. På 1250-talet innehades den av korsriddaren Knut Ulfsson, som var en av landets mäktigaste personer men i opposition mot Birger Jarl. Ulfsson fick gå i landsflykt och anslöt sig till Tyska Ordern, till vilka han även donerade sitt stora godsinnehav i Sverige.

Stegsholm förvärvades 1860 av en stiftelse som inrättade Prins Karls uppfostringsanstalt för fattiga och vanvårdade barn. Prinsen, sedermera kung Karl XV, stod som beskyddare. Verksamheten bedrevs fram till 1939, varefter gården funge-rade som jordbruksskola fram till 1968. Huvudbyggnaden är ursprungligen från 1700-talet medan de övriga är av senare datum. Sedan 2005 förvaltas gården av Micasa Fastigheter.

Dela på: