Sveaborg 6

Akalla seniorbostäder, Akalla servicehus, Akalla gruppboende

sveaborg_akallas%20seniorboende1.jpg sveaborg_akallas_seniorboende2.jpg sveaborg_akallas_seniorboende3.jpg sveaborg_akallas_seniorboende4.jpg sveaborg_akallas_seniorboende5.jpg sveaborg_akallas-seniorboen.jpg Sveaborg6_akalla_studentboende.jpg Sveaborg6_akalla_studentboende2.jpg Sveaborg6_akalla_studentboende3.jpg Sveaborg6_akalla_studentboende4.jpg Sveaborg6_akalla_studentboende5.jpg

Fastigheten rymmer flera olika typer av boendeformer. De två hus är på 13 våningsplan och innehåller 251 bostäder av olika slag, verksamhetsytor, gemensamhetslokaler och en vårdcentral. 

Namnsättningen i det moderna Akalla har utgått från finska orter och personligheter. Sveaborg var en kustfästning utanför Helsingfors och Jean Sibelius anses som Finlands främste tonsättare.

Läs mer om Akallas seniorbostäder

Läs mer om fastighetens historik

Summering

Typ av lokal Seniorboende,Vård och omsorgsboende,Övriga
Adress Sibeliusgången 20, 164 77 Kista
Stadsdel Rinkeby Kista
Område Akalla
Area BRA 23 205 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Det finns bemannad reception, informationsdisk eller motsvarande.
Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på:

Hitta hit

I närheten

Kontakt

Micasa Fastigheter

08-508 360 01 info@micasa.se