Tunet 1

Tunets seniorbostäder, Ersta Hannahemmet

Tunet-entré.jpg Tunet-konst.jpg Tunet-samlingssal.jpg Tunet-trädgård.jpg

Det tidigare servicehuset byggdes 1983. I september 2010 omvandlades fastigheten till trygghetsboende och i oktober 2017 till seniorboende. En omfattande renovering ägde rum etappvis 2010-2015. I ett av husen invigdes 2016 ett vård- och omsorgsboende.

Här finns även restaurang, fotvård, frisör och verksamhetslokaler.

Läs mer om Tunets seniorbostäder

Läs om fastighetens historik 

Summering

Typ av lokal Seniorboende,Vård och omsorgsboende
Adress Råckstavägen 26, 30, 32, 36, 168 62 Vällingby
Stadsdel Bromma
Område Råcksta
Area BRA 18 561 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns minst en allmän toalett i lokalen med måtten 2,2 x 2,2 m och med fritt utrymme på bägge sidor av toaletten med minst 0,9 m.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och parkeringsplats.
 • Det finns ingen tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och parkeringsplats.
 • Parkeringsplats finns högst 25 m från entré.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.

Hörsel

 • Det finns fungerande anläggning som underlättar för personer med hörselnedsättning att delta, t.ex. teleslinga.

 

Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på:

Hitta hit

Parkering

Råckstavägen 26-36 (32 p)
Kolonistugan garage (148 p)

I närheten

Kontakt

Micasa Fastigheter

08 - 508 361 40 info@micasa.se