Väduren 16

Vädurens seniorbostäder, Birger Jarl vård- och omsorgsboende

webbalkonger.jpg webkok.jpg webkok2.jpg webrum.jpg webrum2.jpg webtakterass.jpg webtoalett.jpg ZS1V1869.jpg

Fastigheten byggdes 1981 och byggdes om 2012. Huset inhyser idag Vädurens seniorbostäder och Birger Jarl vård- och omsorgsboende. 

Läs mer om Vädurens seniorbostäder

Läs om fastighetens historik

Summering

Typ av lokal Seniorboende,Vård och omsorgsboende
Adress Roslagsgatan 20, 113 55 Stockholm
Stadsdel Norrmalm
Område Norrmalm
Area BRA 10 716 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Det finns minst en allmän toalett i lokalen med måtten 2,2 x 2,2 m och med fritt utrymme på bägge sidor av toaletten med minst 0,9 m.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Nödvändiga informationsskyltar är logiskt placerade, t.ex. rumsskyltar på vägg vid dörrars handtagssida.
 • Skyltar är placerade på rätt höjd för personer i rullstol och personer med nedsatt syn, ca 140-160 cm över golv.
 • Skyltar är väl belysta och fria från reflexer.
 • Skyltar har kompletterande symboler.
 • Skyltar har kompletterande text i relief eller som punktskrift, i de fall detta behövs.

Hörsel

 • Det finns fungerande anläggning som underlättar för personer med hörselnedsättning att delta, t.ex. teleslinga.

Till återinflyttningen 2012 av Vädurens trygghetsboende, efter en omfattande ombyggnad, invigdes även ett osedvanligt ambitiöst konstprojekt. Den danske konstnären Tommy Stöckel hade då färdigställt ett förslag som var såväl konceptuellt som estetiskt utmanande. I färdigt skick bestod det av fyra delar, som hänger ihop och tillsammans bildar en konstnärlig process.

Utgångspunkt var en utomhusskulptur på norra ljusgården. På en yta av 2 x 2 meter limmades 2 525 klossar, av olika storlek och material. Efter hand plockades de som bestod av förgängliga material, som papper och kork, bort. Kvar blev klossar av material som sten, trä och betong plus hålrum efter de borttagna. De sistnämnda är placerade i ett kabinettsskåp vid entrén mot Roslagsgatan. Den successivt dekonstruerade skulpturen fotograferades och bilderna ramades in som tavlor, som hängdes i receptionen och trapphuset. Som en fjärde och sista länk i verket dokumenterades hela processen i en film.

Tommy Stöckel gav verket namnet Dixi 3325. Kanske anspelade det på stadsdelens första biograf, som hette så och låg i en envåningsbyggnad på tomten innan servicehuset byggdes.

I direkt anslutning till Vädurens seniorbostäder ligger Monica Zetterlunds park. Parken försågs 2010 med en ljudinstallation av Fredrik Wretman. Besökande i parken kan slå sig ner på en bänk och lyssna till Monica Zetterlunds sång och musik. Lampstolparna är också försedda med Monica Zetterlunds profil.

Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på:

Hitta hit

Parkering

Norra Real (176 p)
Riddarsporrengaraget (371 p) 

I närheten

Kontakt

Micasa Fastigheter

08 - 508 361 40 info@micasa.se