Vårdhemmet 1

Koppargården

vardhemmet_1 (1).jpg vardhemmet_1 (2).jpg vardhemmet_1 (3).jpg vardhemmet_1 (4).jpg vardhemmet_1 (5).jpg vardhemmet_1 (6).jpg vardhemmet_1 (7).jpg vardhemmet_1 (8).jpg vardhemmet_1.jpg vardhemmet1.jpg vardhemmet3.jpg vardhemmet4.jpg

Fastigheten är i nio plan. Här finns Koppargården som är ett vård- och omsorgsboende med 145 lägenheter och profilboendet Liviagården med 29 lägenheter för 55 plus med psykisk funktionsnedsättning. Sjukhemmet byggdes ursprungligen 1971 och byggdes om 2003. I fastigheten finns också dagverksamheten Starbogården samt café, bibliotek och samlingssal.

Summering

Typ av lokal Vård och omsorgsboende
Adress Bättringsvägen 5-9, 162 52 Vällingby
Stadsdel Hässelby Vällingby
Område Råcksta
Area BRA 23 934 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns minst en allmän toalett i lokalen med måtten 2,2 x 2,2 m och med fritt utrymme på bägge sidor av toaletten med minst 0,9 m.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och parkeringsplats.
 • Parkeringsplats finns högst 25 m från entré.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.

Hörsel

 • Det finns fungerande anläggning som underlättar för personer med hörselnedsättning att delta, t.ex. teleslinga.
Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på:

Hitta hit

I närheten

Kontakt

Micasa Fastigheter

08 - 508 361 40 info@micasa.se