Fabrikens seniorbostäder

fabriken1.jpg fabriken2.jpg fabriken3.jpg

Här finns åtta seniorbostäder om 1-2 rok på bottenvåningen på Folkskolegatan 26-30. I fastigheten finns verksamheter som SATS, IKC, fotvård och Sofiaängen.

Fastigheten består också av två byggnader med ett antal gruppboendeenheter. Det finns 8-12 lägenheter på varje enhet. Varje gruppboende har gemensamt kök och samlingslokal.

Fastigheten heter Fabriken 37 och byggdes om år 2002. 

Läs om fastighetens historik

Summering

Typ av lokal Seniorboende,Lokaler
Adress Folkskolegatan 26-30, 117 35 Stockholm
Stadsdel Södermalm
Område Hornstull
Area 39-64 kvm kvm
Antal lägenheter Åtta seniorlägenheter
Hyresnivå 1:or 4 400-6 850, 2:a 6 900 SEK

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns minst en allmän toalett i lokalen med måtten 2,2 x 2,2 m och med fritt utrymme på bägge sidor av toaletten med minst 0,9 m.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.
Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på:

Hitta hit

I närheten

Kontakt

Micasa Fastigheter

08 - 508 361 40 info@micasa.se