Hyresvillkor studentbostad

För att teckna ett hyresavtal måste giltig legitimation uppvisas. Micasa Fastigheter förbehåller sig rätten att göra en fri prövning av den sökande. Studentbostaden upplåts under förutsättning att du bedriver aktiva högskolestudier vid högskola eller universitet i Stockholms län, vilket innebär minst 15 högskolepoäng/termin eller för YH-studier minst 40 YH-poäng/termin. Distansstudier godkänns ej.

Studiemeritprövning

Att läsa minst 15 högskolepoäng eller 40 YH-poäng per termin är ett krav för att kunna hyra studentbostad. Det åligger hyresgästen att inkomma med intyg som styrker dessa studieresultat samt att terminsvis lämna in intyg om fortsatta aktiva studier. Micasa Fastigheter kan säga upp hyresavtalet om hyresgästen avbryter sina studier.

Inflyttning

Hyrestiden gäller från den 1:a i månaden. Om den 1:a infaller på en lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton sker inflyttning påföljande vardag.

Hyra

Hyra betalas månadsvis i förskott och betalas för samtliga årets tolv månader. Hyresnivåer fastställs utifrån förhandlingen med Hyresgästföreningen i Stockholm och som gäller för övriga bostäder hos Micasa Fastigheter. Hyresnivå för respektive fastighet hittar du under respektive studentfastighet i menyn till vänster.

Uppsägningstid

Hyresavtalet är oftast ett tillsvidareavtal. Om hyresavtalet avser en studentlägenhet i en fastighet som ska byggas om, tecknas överenskommelse om att avstå från besittningsskydd. Det innebär att hyresgästen inte har rätt att bo kvar när avtalet sägs upp av Micasa Fastigheter eftersom ombyggnad ska ske. Den ömsesidiga uppsägningstiden är dock alltid tre kalendermånader.

TV och internet

I Micasa Fastigheters studentbostäder finns kabel-tv och snabb internetuppkoppling. Det är Telia öppen fiber alternativt Com Hem som erbjuder kabel-tv och möjligheten till bredbandsuppkoppling i våra fastigheter. I en del av fastigheterna finns ytterligare alternativ för bredbandsanslutning.

El

För vissa studentlägenheter ingår el i hyran. Under respektive studentbostad finns information om vilka lägenheter som har el inkluderat i hyran.

Möbler

Alla studentlägenheter hos Micasa Fastigheter hyrs ut omöblerade.

Bostadsstandard

I varje studentlägenhet hos Micasa Fastigheter ingår eget bad- eller duschrum, pentry eller kök, kyl och i de flesta fall frys. Balkong finns i de flesta lägenheterna. Gemensam tvättstuga finns i fastigheten eller området. Övriga gemensamma utrymmen är förråd, cykelrum och soprum med källsortering.

Hemförsäkring

Det är viktigt att hyresgästen har en egen hemförsäkring om något oförutsett skulle inträffa. Studenter får ofta rabatt hos försäkringsbolagen.

Dela på: