Om seniorbostäder

Seniorbostäder är hyreslägenheter för personer som är 65 år eller äldre. Micasa Fastigheter har tolv olika seniorboenden belägna i Stockholm.

Seniorbostäder är lägenheter för personer som fyllt 65 år. Lägenheterna är vanliga hyresrätter som förmedlas via Bostadsförmedlingen i Stockholm AB.

Gemenskap för den som vill

En grundtanke med seniorbostäder är gemenskap. I boendet finns gemensamhetslokaler där hyresgäster kan umgås spontant eller vid ordnade aktiviteter. Ett gemensamt kök gör det möjligt att laga mat tillsammans för de som vill. För den som har övernattande besökare finns gästlägenhet, som bokas via trivselrådet i huset. 

Förmedlas av bostadsförmedlingen

Lägenheterna förmedlas av Bostadsförmedlingen i Stockholm utifrån kötid och eventuell förtur av medicinska/sociala skäl. Besök Bostadsförmedlings webbplats via länken till höger eller ring dem på telefon 08-785 88 30.

Hemtjänst för stöd och hjälp i hemmet

Seniorbostäder är vanliga hyresrätter. I boendet ingår ingen vård. Finns behov av stöd och hjälp kan hyresgästen ansöka om hemtjänst. Det sker hos biståndshandläggaren på respektive stadsdelsförvaltning. När det gäller hälso- och sjukvård kan hyresgästen vända sig till exempelvis vårdcentralen.

Dela på: