Om seniorbostäder

Micasa Fastigheter har seniorbostäder för personer som har fyllt 65 år. Lägenheterna är vanliga hyresrätter som förmedlas via Bostadsförmedlingen i Stockholm AB.

Micasa Fastigheter har 23 olika fastigheter med seniorlägenheter, alla belägna i Stockholm. Se alla Micasas seniorbostäder via länken till vänster här på sidan.

Gemenskap för den som vill

Seniorbostäderna är hyreslägenheter anpassade för god tillgänglighet. En grundtanke med alla seniorbostäder är gemenskap. I fastigheterna finns gemensamma ytor för social samvaro. I vissa fastigheter driver stadsdelsförvaltningen aktivitetscenter med verksamhet som är särskilt riktad till äldre. För den som har övernattande besökare finns gästlägenhet att boka.

Aktivitetscenter

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för verksamheten i aktivitetscentren och har till uppgift att ordna sociala aktiviteter, kaffeservering och möjlighet till att äta gemensamma måltider. Aktivitetscentret är öppet både för de boende och för andra äldre i stadsdelen. Bemanning och öppethållande anpassas efter lokala förutsättningar och behov.

Förmedlas av Bostadsförmedlingen

Lägenheterna förmedlas av Bostadsförmedlingen i Stockholm. Seniorbosäderna förmedlas i första hand till prioriterade grupper därefter utifrån kötid. För att hyra en seniorlägenhet för personer som fyllt 65 år krävs även att man är skriven i Stockholms stad. 

 

Hemtjänst för stöd och hjälp i hemmet

Seniorbostäder är vanliga hyresrätter. I boendet ingår ingen vård. Finns behov av stöd och hjälp kan hyresgästen ansöka om hemtjänst. Det sker hos biståndshandläggaren på respektive stadsdelsförvaltning. När det gäller hälso- och sjukvård kan hyresgästen vända sig till exempelvis vårdcentralen.

Dela på: