Om seniorbostäder

Micasa Fastigheter har seniorbostäder för personer som har fyllt 65 år. Lägenheterna är vanliga hyresrätter som förmedlas via Bostadsförmedlingen i Stockholm AB.

Micasa Fastigheter har 18 olika seniorboenden, alla belägna i Stockholm. Se alla Micasas seniorbostäder via länken till vänster här på sidan.

Gemenskap för den som vill

Seniorbostäderna är hyreslägenheter anpassade för god tillgänglighet. En grundtanke med alla seniorbostäder är gemenskap. I fastigheterna finns gemensamma ytor för social samvaro. I vissa fastigheter driver stadsdelsförvaltningen aktivitetscenter med verksamhet som är särskilt riktad till äldre. För den som har övernattande besökare finns gästlägenhet att boka.

Aktivitetscenter

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för verksamheten i aktivitetscentren och har till uppgift att ordna sociala aktiviteter, kaffeservering och möjlighet till att äta gemensamma måltider. Aktivitetscentret är öppet både för de boende och för andra äldre i stadsdelen. Bemanning och öppethållande anpassas efter lokala förutsättningar och behov.

Förmedlas av bostadsförmedlingen

Lägenheterna förmedlas av Bostadsförmedlingen i Stockholm utifrån kötid och eventuell förtur av medicinska/sociala skäl. För att hyra en seniorlägenhet för personer som fyllt 75 år krävs även att man är skriven i Stockholms stad. Kötiden hos Bostadsförmedlingen i Stockholm AB räknas från att den sökande fyllt 70 år för dessa lägenheter.

Från 1 januari 2018 införs nya förmedlingsregler. Läs om de nya reglerna genom att klicka på länken till höger här på sidan

Besök Bostadsförmedlings webbplats via länken till höger eller ring dem på telefon 08-785 88 30.

Hemtjänst för stöd och hjälp i hemmet

Seniorbostäder är vanliga hyresrätter. I boendet ingår ingen vård. Finns behov av stöd och hjälp kan hyresgästen ansöka om hemtjänst. Det sker hos biståndshandläggaren på respektive stadsdelsförvaltning. När det gäller hälso- och sjukvård kan hyresgästen vända sig till exempelvis vårdcentralen.

Dela på: