Nya förmedlingsregler

Nu finns ökad möjlighet för dig som är 65 år eller äldre att få en tillgänglighetsanpassad bostad i Stockholms stad. Fler seniorbostäder tillkommer och nya förmedlingsregler gör att personer som känner otrygghet eller ensamhet prioriteras. Fram till 2020 utökas också beståndet med cirka 400 nya seniorlägenheter.

Micasas seniorbostäder förmedlas via Bostadsförmedlingen i Stockholm. Se länken till höger på sidan. 

Förmedlingsregler
Seniorbostäder förmedlas till den som är 65 år eller äldre och folkbokförd i Stockholms stad utifrån kötid hos Bostadsförmedlingen.

Det finns särskilda förmedlingsregler som tillämpas för att ge företräde i kön. Detta gäller personer över 85 år och personer mellan 65 och 85 år som bor otillgängligt eller känner ensamhet och otrygghet. För prioriterad förmedling behövs ett intyg från biståndshandläggare, vårdpersonal inom primärvården eller rehabilitering.

Följande gäller från 1 januari 2018
• Personer över 85 år folkbokförda i Stockholms stad anmäler till Bostadsförmedlingen att de är intresserade av en seniorlägenhet hos Micasa fastigheter och placeras då i gruppen för prioriterad förmedling.

• Personer mellan 65 och 85 år som bor otillgängligt eller känner ensamhet och otrygghet kan med intyg från biståndshandläggare, vårdpersonal inom primärvården eller rehabilitering placeras i gruppen för prioriterad förmedling. Intyget bifogas ansökan om prioriterad förmedling och skickas till Bostadsförmedlingen i Stockholm. För ytterligare information kontakta Äldre Direkt, kontaktuppgifter finner du via länken till höger här på sidan. 

Dela på: