Nya förmedlingsregler

För dig som är 65 år eller äldre finns möjlighet att få en tillgänglighetsanpassad bostad i Stockholms stad. Fler seniorbostäder tillkommer och nya förmedlingsregler gör att personer som känner oro eller ensamhet prioriteras. Fram till 2020 utökas också beståndet med cirka 400 nya seniorlägenheter.

Micasas seniorbostäder förmedlas via Bostadsförmedlingen i Stockholm. Se länken till höger på sidan. 

Förmedlingsregler
Seniorbostäder förmedlas till den som är 65 år eller äldre och folkbokförd i Stockholms stad utifrån kötid hos Bostadsförmedlingen.

Det finns särskilda förmedlingsregler som tillämpas för att ge företräde i kön. Detta gäller personer över 85 år och personer mellan 65 och 85 år som bor otillgängligt eller känner ensamhet och oro. För prioriterad förmedling behövs ett intyg från biståndshandläggare, vårdpersonal inom primärvården eller rehabilitering.

Detta skapar nya möjligheter för personer som fått avslag på ansökan om en biståndsbedömd boendeform och som är intresserade av en tillgänglig bostad med möjlighet till social samvaro.

Förmedlingsregler
• Personer över 85 år folkbokförda och bosatta i Stockholms stad anmäler till Bostadsförmedlingen att de är intresserade av en seniorlägenhet hos Micasa fastigheter och placeras då i gruppen för prioriterad förmedling.

• Personer mellan 65 och 85 år som bor otillgängligt eller känner ensamhet och oro kan med intyg från biståndshandläggare, som är anställd av Stockholms stad, vårdpersonal inom primärvården eller rehabilitering (genom Stockholms läns landsting) placeras i gruppen för prioriterad förmedling. Intyget bifogas ansökan om prioriterad förmedling och skickas till Bostadsförmedlingen i Stockholm. För ytterligare information kontakta Äldre Direkt, kontaktuppgifter finner du via länken till höger här på sidan. 

Dela på: