Om trygghetsbostäder

Trygghetsbostäder är hyresrätter för personer som fyllt 75 år och är skrivna i Stockholms stad.

Micasa Fastigheter har sju olika trygghetsboenden belägna i Stockholm. Kötiden hos Bostadsförmedlingen i Stockholm AB räknas från att den sökande fyllt 70 år.

Gemenskap för den som vill

En grundtanke för trygghetsbostäder är gemenskap. I huset finns gemensamhetslokaler där hyresgästerna kan umgås spontant eller vid ordnade aktiviteter. Det finns ett gemensamt kök där hyresgäster kan laga mat tillsammans för gemensamma måltider om så önskas. För den som har övernattande besökare finns även gästlägenhet, som bokas via trivselrådet i huset. 

Micasavärd

I ett trygghetsboende finns en Micasavärd ett antal timmar varje vecka. Värden har till uppgift att främja trivseln och i samråd med de boende ordna gemensamma aktiviteter. Aktiviteterna tar form utifrån hyresgästernas vilja och ambition. Micasavärden fungerar inte som vårdpersonal eller vaktmästare.

Så hyr du lägenhet i trygghetsboenden

Lägenheterna i Micasa Fastigheters trygghetsboenden förmedlas av Bostadsförmedlingen i Stockholm utifrån kötid och eventuell förtid av medicinska/sociala skäl. Besök Bostadsförmedlingens webbplats via länken till höger eller ring dem på telefon 08-785 88 30.

Hemtjänst för stöd och hjälp i hemmet

Trygghetsbostäder är vanliga hyresrätter. Vård ingår inte. Finns behov av stöd och hjälp kan hyresgästen ansöka om hemtjänst. Det sker hos biståndshandläggaren på respektive stadsdelsförvaltning. När det gäller hälso- och sjukvård kan hyresgästen vända sig till exempelvis vårdcentralen.

Dela på: