Studentbostäder

Micasa Fastigheter har studentlägenheter 
i några fastigheter i Stockholm: 
Kista, Skärholmen och Hässelby.

Du som är student,
eller som snart ska börja studera
vid universitet eller högskola i Stockholms län
kan hyra studentlägenhet.
Det kan också utbytesstudenter, forskare
eller gästforskare göra.
Du måste ha fyllt 18 år
för att hyra studentlägenhet.

Under rubriken Hyresvillkor
finns information om vilka regler
som gäller när du hyr en studentbostad.
Studentlägenheterna förmedlas av
Bostadsförmedlingen i Stockholm.
För att få en lägenhet
måste du stå i bostadsförmedlingens kö.

Bostadsförmedlingen i Stockholm har telefonnummer: 08-785 88 30
Du kan också läsa mer på webbplatsen: www.bostad.stockholm.se

Dela på: