Information angående lättnader för det lokala näringslivet

Till följd av covid-19-viruset drabbas flera näringar hårt i Stockholms stad. Många verksamheter, inte minst inom besöksnäringen och små till medelstora företag, vittnar om kraftiga intäktsbortfall. Stockholms stad vidtar nu ett antal åtgärder i syfte att skapa lättnader för det lokala näringslivet.

Hyresinbetalningar lokaler

Stadens fastighetsägande förvaltningar och bolag möjliggör för uppskov av inbetalning av lokalhyran för till exempel privat kulturverksamhet, campingplatser, restauranger och annan företagsverksamhet, som kan påvisa bristande intäkter på grund av covid-19-viruset. En enskild bedömning görs av ansvarig förvaltning och bolag.

Lokahyresgäst hos Micasa Fastigheter

Du som är lokalhyresgäst hos Micasa Fastigheter och vill söka uppskov behöver fylla i blanketten ” Ansökan om tillfälligt anstånd med betalning av lokalhyra”. Du hittar blanketten här till höger.

Skriv ut och fyll i blanketten eller fyll i den digitalt.

Skicka sedan blanketten antingen med vanlig post till Micasa Fastigheter, Box 1298, 164 29 Kista eller skicka den med e-post till din förvaltare eller till info@micasa.se.

Du behöver veta ditt kontraktsnummer när du har kontakt med oss.

Här kan du läsa mer om stadens information gällande lättnader för lokala näringslivet 

Här kan du läsa mer om regeringens krispaket

 

 

Dela på: