Beställ vår nya seniorbroschyr

Vill du ha information om Micasa Fastigheters seniorbostäder eller har du någon bekant i behov av seniorbostad?

Beställ vår nya broschyr, som beskriver Micasas seniorbostäder, via telefon på 08-508 360 01 eller via e-post: kommunikation@micasa.se. Du kan även läsa foldern direkt på skärmen här på micasa.se under fliken Beställ böcker och broschyrer


Dela på: