Driftstörningar i sophämtningen

Sedan strejken bland sopåkare inleddes 5 juli har Stockholm haft driftstörningar i sophämtningen. Micasas fastigheter påverkas till viss del. Sopsugar töms som vanligt, men kärl och sopsäckar kan drabbas av uteblivna tömningar.

Anmäl utebliven sophämtning omgående till Micasa Fastigheters kundtjänst på telefon: 08-508 360 01 eller e-post: felanmalan@micasa.se.

Var extra noga med att sortera ut förpackningar och lägg i rätt kärl i källsorteringsrummet för att minska mängden hushållssopor. Källsorterade förpackningar, tidningar samt matavfall hämtas som vanligt.

Containrar för hushållsavfall

Du kan också lägga dina hushållsopor i containrar som Stockholm Vatten och Avfall placerar på olika adresser i Stockholm. Via länken nedan ser du var containrarna finns.

Containrar för hushållsavfall


Dela på: