Information till våra lokalhyresgäster

Till följd av covid-19-viruset drabbas flera näringar hårt i Stockholms stad. Många verksamheter, inte minst inom besöksnäringen och små till medelstora företag, vittnar om kraftiga intäktsbortfall.

Stockholms stad vidtar nu ett antal åtgärder i syfte att skapa lättnader för det lokala näringslivet.

Du som är lokalhyresgäst hos Micasa Fastigheter kan kontakta din förvaltare om du har frågor. Vill du söka uppskov behöver du fylla i en blankett och skicka till oss.

Läs mer och hämta blanketten här


Dela på: