Stockholms stad diplomerad Fairtrade City

2016 var första året som Stockholms stad utsågs till en Fairtrade City, en stad för rättvis handel. Diplomeringen innebär att staden lovar stort engagemang för rättvis handel och etisk konsumtion även i år.

Intresset för ett hållbart samhälle ökar hos stockholmarna – allt fler vill dra sitt strå till stacken genom till exempel sopsortera eller köpa ekologiska varor.

– Inför 2019 kommer staden – precis som förra året – att fokusera på att vi som stor offentlig inköpare värnar om konkurrens på lika och rättvisa villkor, säger Stefan Nordin, enhetschef på upphandlingsenheten, Stockholm Stad. 

Läs vad det innebär att vår stad är diplomerad som Fairtrade City.

 


Dela på: