Bolagsmål & ägardirektiv


Kommunfullmäktige beslutar om bolagets mål och uppgifter i samband med beslut om budget för Stockholms stad. I ägardirektiven framgår bolagets inriktning.

 

Bolagsmål & ägardirektiv 2019-2021
Micasa Fastigheter i Stockholm AB äger och förvaltar servicehus, vård- och omsorgsboenden, seniorbostäder, LSS-boenden samt temporära studentbostäder och bostäder för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden.
Bolaget ska skötas på ett allmännyttigt och affärsmässigt sätt.

Övergripande mål:

  • Micasa Fastigheter i Stockholm AB ansvarar för att tillhandahålla välskötta, trygga och tillgängliga bostäder till stadens äldre och personer med funktionsnedsättning, samt till av staden prioriterade grupper.
  • Det är angeläget att bolaget har en ledande roll i stadens äldreboendeplanering och försörjning. Plan för nybyggnad av seniorboenden anger inriktningen för det fortsatta arbetet med boendeformen.

 

 

 

Dela på: