Seniorbostäder

Micasa Fastigheter har drygt 1 700 seniorbostäder för personer som har fyllt 65 år och är skrivna i Stockholms stad. Lägenheterna är vanliga hyresrätter som förmedlas via Bostadsförmedlingen i Stockholm AB.

Micasa Fastigheter har 21 olika seniorboenden i 20 fastigheter, alla belägna i Stockholm. Se alla Micasas seniorbostäder via länken till höger här på sidan.

Seniorbostäderna är hyreslägenheter anpassade för god tillgänglighet. En grundtanke med alla seniorbostäder är gemenskap. I fastigheterna finns gemensamma ytor för social samvaro. I vissa fastigheter driver stadsdelsförvaltningen aktivitetscenter med verksamhet som är särskilt riktad till äldre. För den som har övernattande besökare finns gästlägenhet att boka.

Förmedlas av Bostadsförmedlingen

Seniorbostäderna förmedlas av Bostadsförmedlingen i Stockholm. I första hand till prioriterade grupper, därefter utifrån kötid. För att hyra en seniorlägenhet för personer som fyllt 65 år krävs även att man är skriven i Stockholms stad. 

Besök Bostadsförmedlings webbplats via länken till höger eller ring dem på telefon 08-785 88 30.

Dela på: