Vi söker en Förvaltare

Vill du jobba med fastigheter i en roll med stort kundfokus? Vi söker nu en lösningsorienterad Förvaltare som ska ansvara för fastighetsbeståndet inom Södermalm och Östermalm.

Enheten Förvaltning består i dag av nio medarbetare. Rollen som Förvaltare innebär bland annat ett tätt samarbete med tekniska förvaltare, projektledare, kundtjänst och felanmälan för kundernas och fastigheternas bästa. Du har också ett övergripande ansvar för projekt, utveckling, budget och ekonomi. I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

  • Att på ett affärsmässigt sätt leda arbetet med att utveckla bolagets fastigheter.
  • Ta fram och upprätthålla en strategisk plan för respektive fastighets utveckling, förankrad i bolagets ägardirektiv och i linje med stadens behov.
  • Leda arbetet med att planera åtgärder och projekt för respektive fastighet.
  • Leda arbetet med att ta fram budget och prognos för respektive fastighet samt följa upp och analysera utfallet.
  • Ansvara för kommunikationen och dialogen med stadens förvaltningar.
  • Leda arbetet med uthyrning av fastigheterna.
  • Intern beställare och projektägare av hyresgästanpassningar och strategiska investeringar.
  • Kontrollera att fastigheterna uppfyller myndighetskrav och tillse att bolaget vidtar nödvändiga åtgärder.
  • Identifiera förbättringsåtgärder, delta i arbetet med att utveckla processer, rutiner och mallar.

Låter det intressant? Isaksson Rekrytering & Bemannning hjälper oss med den här rekryteringen. Klicka här för att läsa mer om vilka kvalifikationer, erfarenheter och personliga egenskaper vi söker. Välkommen med din ansökan.

Dela på: