HR-generalist

Vi söker en HR-generalist som vill jobba med fokus på personaladministrativa processer och kompetensförsörjning.

Du kommer att ansvara för och operativt arbeta med bland annat processerna anställning, introduktion och avslut. Du rapporterar pensionsunderlag och lönestatistik, och samarbetar med löneadministratör i frågor som rör löner och förmåner. Du har huvudansvar för Micasa Fastigheters personalhandbok, och hanterar frågor från medarbetare kopplat till dina ansvarsområden.
Inom området kompetensförsörjning ansvarar du för rekryteringsprocessen och är superuser för rekryteringssystemet Varbi. Du utför rekryteringar i huvudsak i egen regi, men också i samarbete med externa leverantörer. Förutom rekrytering ansvarar du för skolkontakter och att samordna och administrera praktikplatser och feriejobb. Du är också ansvarig för Micasa Fastigheters engagemang i Integrationspakten, ett medlemsnätverk med syfte att korta vägen till arbete för de stockholmare som står utanför arbetsmarknaden.
Utöver ovan kommer du tillsammans med HR Partner att samordna, administrera och ta fram metodstöd för de årliga HR-processerna, samt involveras i projekt kopplat till HR-området.

Rollen ingår i enheten HR, Kommunikation och Kvalitet och rapporterar till enhetschef. 
Sista ansökningsdag 2020-12-06

Läs mer om tjänsten

 

Dela på: