Nu söker vi en Trädgårdsförvaltare

Tillsammans med vår Utemiljöansvarige skapar ni vackra, välskötta, tillgängliga och trygga utemiljöer inom vårt fastighetsbestånd. Utemiljön ska inspirera och underlätta utevistelse för våra boende, där belysning och val av växter bidrar till att skapa en trygg närmiljö.

Huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter

Din roll innebär ett ansvar för Micasas gröna drifts- och underhållsfrågor. Du kommer att ha ett tätt samarbete med våra markskötselentreprenörer. Huvudarbetsuppgifterna är att säkerställa och följa upp att utemiljön sköts enligt gällande avtal samt utföra och följa upp underhållsåtgärder i våra utemiljöer. Under våren 2019 kommer vi att driftsätta ett nytt markskötselavtal med nya markskötselentreprenörer.

Du kommer också att vara ansvarig för att utföra och protokollföra kvalitetskontroller av vår utemiljö tillsammans med våra markskötselentreprenörer och en oberoende besiktningsperson. Ditt ansvar är också att initiera och följa upp lekplatsbesiktningar samt ta fram åtgärdsplaner vid brister.

Du jobbar tätt tillsammans med Utemiljöansvarig som har huvudansvaret för Micasas gröna strategier och målsättningar men du rapporterar direkt till vår Fastighetschef. 

Läs mer om tjänsten och ansök här

Dela på: