Upphandlingschef

Som upphandlingschef arbetar du både strategiskt och operativt i bolaget. Du axlar rollen som chef för tre medarbetare samtidigt som du leder upphandlingsprocesser från A till Ö av entreprenader och tjänster.

Upphandlingsenheten är bolagets experter på upphandlingsområdet och genomför upphandlingar i nära samarbete med beställare inom bolaget. 

Enheten har en stödjande och konsultativ roll och ligger organisatoriskt under Administrativa avdelningen. Tillsammans med bolagets byggprojektledare och kollegor utvecklar du entreprenad- och upphandlingsstrategier samt utvecklar våra gemensamma processer genom ständiga förbättringar. I arbetet ingår även att informera och ge råd till bolaget i upphandlingsfrågor samt att kommunicera och samarbeta med upphandlingsenheten för Stockholms stad utifrån de riktlinjer och policys som gäller.

Läs hela annonsen och ansök här! 

Dela på: