Vi söker en driftoptimerare

Brinner du för fastigheter och vill bidra med din kompetens inom fastighetsteknik och driftoptimering? En av våra driftoptimerare har gått vidare internt och vi söker därför någon som i nära samarbete med en kollega ska ansvara för drift och underhåll av företagets värme- och ventilationsanläggningar i våra ca 120 fastigheter.

Som driftoptimerare agerar du även som stödfunktion till de tekniska förvaltarna och avdelningen för byggprojekt, vilket bland annat innebär att du kommer att vara delaktig i projekteringsskedet vid ny- och ombyggnation.

Huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter

I rollen som driftoptimerare ansvarar du för drift och underhåll av bolagets värme- och ventilationsanläggningar, samt för att driva modernisering och effektivisering av anläggningarna. Du har en beställarroll och tillsammans med vår externa driftentreprenör säkerställer du avvikelser i innemiljön och verkar för ett bra inomhusklimat. Du har kostnadsansvar för ditt område. Bland arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

  • Driftoptimera värme- och ventilationsanläggningar enligt optimeringsplan
  • Ansvara för att tekniska installationer samverkar så effektivt som möjligt
  • Ta fram och hantera åtgärdsförslag för att avhjälpa avvikelser gällande inomhusmiljö och ökad mediaanvändning
  • Ansvara för entreprenörskontakter, följa upp och säkerställa entreprenörers leverans
  • Säkerställa att åtgärder vidtas efter OVK-besiktningar och radonmätningar
  • Delta som specialist vid projektering i samband med byggprojekt samt vid upprättande av underhållsplaner och budget
  • Delta i avdelningens budget- och utvecklingsarbete

Läs mer om tjänsten och skicka in din ansökan

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsplats: Nordkapsgatan 3 i Kista

Urval och intervjuer sker löpande

Dela på: