Avfall

Många olika boenden och verksamheter i fastigheterna genererar också mycket avfall. Att få till en bra hantering av avfall med möjlighet till källsortering underlättar för hyresgäster, ger en positiv effekt för miljön och sparar pengar.

Följande fraktioner går att sortera i våra fastigheters miljörum:

- Hushållsavfall
- Wellpapp
- Metallförpackning
- Plast (hård/mjuk)
- Pappersförpackningar
- Returpapp
- Glas (färgat/ofärgat)
- El-avfall
- Lysrör/lågenergilampor/glödlampor
- Batterier

Micasa har de senaste åren jobbat aktivt med att öka mängden insamlat matavfall. Stockholms stad har som mål att fram till 2020 samla in 70 procent av den totala mängden matavfall, och för Micasas del innebär det 450 ton. Micasa har även satt ett mål att 90 procent av alla fastigheterna ska ha möjlighet till matfallsinsamling till 2020.

Vi arbetar nu för att det ska bli möjligt att sortera matavfall i så många som möjligt av våra fastigheter. I första hand är det verksamheter och restauranger som erbjuds möjligheten till matavfallsinsamling, och en utökning kommer att ske successivt. Det matavfall som samlas in blir genom rötning till biogas och biogödsel.

Dela på: