Ledning

 

Detta är Micasa Fastigheters företagsledning:

 

   Maria Mannerholm

           VD

 

   

    Monica Slama

  Chef Administration

   

       

         VAKANT

  

        Chef Fastighetsförvaltning

   

     Gunnar Ohlsén

    Chef Byggprojekt

   

         Oscar Fex

        Ekonomichef

   

 

     Gunnar Kempe

   Fastighetsstrateg

 

Dela på: