Ledning

 

Detta är Micasa Fastigheters företagsledning:

 

Maria Mannerholm

VD

 

   

Monica Slama

Chef Administration

   

Anders Kjellqvist

Chef Fastighetsförvaltning

   

Gunnar Ohlsén

Chef Byggprojekt

   

Oscar Fex

Ekonomichef

   

Gunnar Kempe

Fastighetsstrateg

 

Dela på: