Styrelse

 

Micasa fastigheters styrelse

Micasa Fastigheter ägs av Stockholms stad. Styrelsen består av sju ledamöter inklusive ordförande samt sju suppleanter.

Styrelsen revideras vart fjärde år, efter valet. Nya styrelsen är på plats i mars året efter valet.

Micasa Fastigheters styrelse sammanträder cirka sex gånger per år. Drygt tre veckor efter genomfört sammanträde publiceras justerat protokoll på Insyn, Stockholms stads system för nämndhandlingar.


Detta är Micasa fastigheters styrelse för mandatperioden 2015-2019:

Erik Slottner
Ordförande (KD)

Clara Lindblom
Vice Ordförande (V)

Björn Sund
Ledamot (S)

Mirja Räihä
Ledamot (S)

Gunilla Almén
Ledamot (MP)

Börje Häggman
Ledamot (M) 

Dennis Wedin
Ledamot (M)

 

SUPPLEANTER

Sanna Eliasson
Suppleant (S)

Hampus Rubaszkin
Suppleant (MP)

Rudy Espinoza
Suppleant (V)

Anita Lundin
Suppleant (M)

Henrik Andersson
Suppleant (L)

 

 

 

Dela på: