Ledningsgrupp

VD 
Maria Mannerholm
info@micasa.se

  

Verksamhetsstrateg
Monica Slama 
info@micasa.se   

Driftchef
Ulrika Thorildsson 
fastighetsforvaltning@micasa.se 

 

Chef administration
Stina Karlemyr 
info@micasa.se

Ekonomichef
Oscar Fex
info@micasa.se 

Kommunikationschef
Maria Ehn
kommunikation@micasa.se 

Fastighetsstrateg
Gunnar Kempe
info@micasa.se 

 

Chef Byggprojekt
Gunnar Ohlsén
byggprojekt@micasa.se 

 

 

 

Dela på: