Micasa Fastigheters historia

Stockholms politiker beslutade i början av 1990-talet att samla alla stadens omsorgsfastigheter i ett bolag. Drygt tio år senare blev Micasa Fastigheter ett självständigt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB.

Hösten 1999 bildades ett dotterbolag inom Familjebostäder som döptes till FB Servicehus och elva servicehus fördes över till bolaget.

Bolagets verksamhet startade 1 januari 2000 då ytterligare ett tiotal omsorgsfastigheter från Stockholmshem överfördes och FB Servicehus utvecklades under året till ett mer regelrätt dotterbolag.
I mars 2004 utsågs Anders Nordstrand till VD och första juni samma år överfördes i enlighet med kommunfullmäktiges beslut totalt drygt 100 fastigheter från Svenska Bostäder AB, AB Stockholmshem och Gatu- och fastighetskontoret till FB Servicehus.

Ett 30-tal personer följde samtidigt med från Gatu- och fastighetskontoret till det nya bolaget. Den första september 2005 blev FB Servicehus ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB och ändrade samma höst namn till Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Idag äger och/eller förvaltar Micasa Fastigheter ca 118 fastigheter om totalt 1 050 000 kvm.

Sedan 12 oktober 2015 är Maria Mannerholm VD för Micasa Fastigheter.

Dela på: