Värdegrund

Micasa Fastigheters värdegrund bygger på engagemang, nyfikenhet, omtanke och kompetens. Den ska ses som ett förhållningssätt som ska genomsyra bolagets verksamhet.

Micasa Fastigheter ska utmärkas av professionell fastighetsförvaltning där tillgänglighet, trygghet och hållbarhet är ledord i arbetet.

Dela på: