Värdegrund

Micasa Fastigheters värdegrund bygger på engagemang, nytänkande, omtanke och kunskap. Den ska ses som ett förhållningssätt som ska genomsyra bolagets verksamhet.

Micasa Fastigheter ska utmärkas av professionell fastighetsförvaltning där tillgänglighet, trygghet och hållbarhet är ledord i arbetet.

Micasa Fastigheter ska erbjuda bostäder med hög grundstandard och dessutom ge möjlighet till tillval. Samarbetet med stadsdelsförvaltningarna och dem som bedriver vården är viktigt för att kunna anpassa bostäder och lokaler efter hyresgästerna och den verksamhet som bedrivs.

Dela på: