Styrelse

Styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB är politiskt tillsatt av kommunfullmäktige i Stockholms stad.

Clara Lindblom (v) är ordförande i Micasa Fastigheter. Styrelsen består idag av sju ledamöter inklusive ordförande samt fem suppleanter.

Micasa Fastigheters styrelse sammanträder cirka sex gånger per år. Drygt tre veckor efter genomfört sammanträde publiceras justerat protokoll på Insyn, Stockholms stads system för nämndhandlingar.

Dela på: