Styrelse

Styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB är politiskt tillsatt av kommunfullmäktige i Stockholms stad.

Erik Slottner (kd) är ordförande i Micasa Fastigheter. Styrelsen består idag av sju ledamöter inklusive ordförande samt fem suppleanter.

Styrelsen revideras vart fjärde år, efter valet. Nya styrelsen är på plats i mars året efter valet.

Micasa Fastigheters styrelse sammanträder cirka sex gånger per år. Drygt tre veckor efter genomfört sammanträde publiceras justerat protokoll på Insyn, Stockholms stads system för nämndhandlingar.

 

Dela på: