Upphandlingsprocessen

Micasa Fastigheters upphandlingsprocess ska tillämpas för alla inköp bolaget gör. Upphandlingsprocessen innebär att bolaget försäkrar sig om att företagen vi samarbetar med följer lagar och regler och betalar sina skatter. 

Inköpsenheten prioriterar tillsammans med de olika verksamheterna alla inköpsprojekt i en upphandlingsplan. Ansvarsfördelningen mellan Inköpsavdelningen och de interna verksamheterna kan variera i de olika delprocesserna.

Dela på: